Nyheter

Nøkkeltall og studentdata for våren 2019 er oppdatert i dashbordene

2019-11-18 23:03:22

Nøkkeltall og studentdata for våren 2019 er oppdatert i...

Nøkkeltall

2019-02-25 07:36:01

Nøkkeltall og lenke til dashbordene finner du nå nederst på denne...

Studentdata for høst 2018 er lastet inn i Power Bi

2019-02-14 21:14:39

Alle resultater for 2018 dermed tilgjengelig i Power BI, i...

Revidert kvalitetshåndbok

2018-11-05 14:24:41

Det er utarbeidet et utkast til revidert kvalitetshåndbok for...

Dashbord med studentdata for vårsemesteret 2018 er oppdatert

2018-10-15 14:24:57

Innen 15. oktober rapporterte høyskolen studentdata for...