Studentundersøkelser

Det gjennomføres årlig en studentundersøkelse for hvert kull som er i løp på bachelornivå. Studiebarometeret gjennomføres i regi av NOKUT, mens høyskolen selv
gjennomfører for 1. og 3. studieår. De interne studentundersøkelsene benytter et utvalg av spørsmål fra studiebarometeret samt tilpassede spørsmål hvor man for
1. års-studentene evaluerer studiestarten, mens man for 3. års-studentene legger mer vekt på utdanningens relevans for fremtidig arbeid eller videre studier. 

Åpne dashbordet nedenfor så kan du se skåren fra institusjonsnivå og ned til studieprogramnivå ved å høyreklikke på grafene og velge «Drill ned».

Oppstartsundersøkelse (1. års studentene)

Studiebarometeret (2. års studentene)
Internt dashbord (kun resultater fra høyskolens studieprogrammer)
Studiebarometeret.no (NOKUTs dashbord hvor man også ser resultatene fra sektoren)

Studiebarometeret for fagskolen

Svarbarometer

Avslutningsundersøkelse (3. års-studentene)

Kandidatundersøkelse (uteksaminerte kandidater – 6 mnd etter endt utdanning)