Studentundersøkelser

Det gjennomføres årlig en studentundersøkelse for hvert kull som er i løp på bachelornivå. Studiebarometeret gjennomføres i regi av NOKUT, mens høyskolen selv
gjennomfører for 1. og 3. studieår. De interne studentundersøkelsene benytter et utvalg av spørsmål fra studiebarometeret samt tilpassede spørsmål hvor man for
1. års-studentene evaluerer studiestarten, mens man for 3. års-studentene legger mer vekt på utdanningens relevans for fremtidig arbeid eller videre studier. 

I tillegg gjennomføres det både midtveis- og sluttevaluering for hvert enkelt emne.

Det jobbes med å utvikle et dashbord hvor skåren fra institusjonsnivå og ned til emnenivå vil presenteres. Dashbordet vil kreve innlogging med brukernavn og passord.

Emneevaluering – midtveisevaluering via SMS
Underveisevaluering (krever innlogging med Feide, tilgjengelig for studenter og ansatte)

Emneevaluering – sluttevaluering spørreundersøkelse
Sluttevaluering emner (krever innlogging med Feide, tilgjengelig for studenter og ansatte)

Emneevaluering – nettstudier spørreundersøkelse
Sluttevaluering nettemner (krever innlogging med Feide, tilgjengelig for studenter og ansatte)


Oppstartsundersøkelse (1. års studentene)

Studiebarometeret (2. års studentene)
Studiebarometeret.no (NOKUTs dashbord hvor man også ser resultatene fra sektoren)

Studiebarometeret for fagskolen
Studiebaromeretet.no (NOKUTs dashbord hvor man også ser resultatene fra sektoren)

Avslutningsundersøkelse (3. års-studentene)

Kandidatundersøkelse (uteksaminerte kandidater – 6 mnd etter endt utdanning)