Rammekvalitet

Det er utarbeidet dashbord for ansattdata og faglig ressursbruk. Dashbordet med ansattdata viser antall ansatte, kvinneandel og kompetansenivå.  Dashbordet for faglig ressursbruk viser den faktiske undervisningsleveransen på hvert enkelt studieprogram. I dette dashbordet kan du se leveransen fra institusjonsnivå og ned til emnenivå ved å høyreklikke på grafene og velge «Drill ned».

Dashbord med ansattdata
Det jobbes med å utvikle et dashbord som vil vise antall ansatte, kvinneandel og kompetansenivå. Dashbordet vil kreve innlogging med brukernavn og passord.

Dashbord med oversikt over faglig ressursbruk (undervisningsleveransen)
I tillegg jobbes det med å kunne vise faglig ressursbruk som kan drilles fra institusjons- til emnenivå. Dashbordet vil kreve innlogging med brukernavn og passord.