Opptaksrapport

Dashbordet med opptaksdata gir oversikt over søkertall, kontrakter og konvertering. Tallene settes opp mot budsjett og fjorårets opptak. Åpne dashbordet nedenfor så kan du se tallene fra institusjonsnivå og ned til studieprogramnivå ved å høyreklikke på grafene og velge «Drill ned».

Dashbord med opptaksrapport (krever ansattinnlogging i Power BI)