Styringskvalitet

Styringskvalitet betegner institusjonens evne til å styre kvalitetssikring og kvalitets-utvikling av egen virksomhet.


Relevanskvalitet

Relevanskvalitet omhandler hvorvidt en utdanning har de “rette” kvaliteter i forhold til den virksomhet den utdanner til og de behov som samfunnet har.


Resultatkvalitet

Resultatkvalitet omhandler eksamensresultater, gjennomføringstid og studentenes læringsutbytte i forhold til studieplanens mål.

Undervisningskvalitet

Undervisningskvalitet omhandler kvaliteten på selve læringsarbeidet og omfatter både formidlingskvaliteten og kvaliteten på studentenes egen innsats for tilegnelse av kunnskap.


Programkvalitet

Programkvalitet er knyttet til selve studietilbudet, fag-/studieplaner, arbeids- og undervisningsformer og eksamensopplegget.

Forskningskvalitet

Forskningskvalitet er det nivå, omfang og relevans på de forskningsaktivitetene som utføres i de respektive fagmiljøene.

Rammekvalitet

Rammekvalitet beskriver tilrettelegging for gjennomføring av studiene i form av ressurser som lokaler, strukturer, regler, utstyr og hjelpemidler, samt det psykososiale og faglige miljøet utdanningen gjennomføres i.


Inntakskvalitet

Inntakskvalitet er knyttet til de forkunnskaper og forutsetninger studentene bringer med seg når de begynner på et studium.