Forskningskvalitet

Nøkkeltall knyttet til forskningskvalitet er antall publikasjonspoeng, publikasjonspoeng per førstestilling, forskningsprosjekter og tildelte forskningsmidler.
I dashbordet nedenfor gis det en instituttvis oversikt over nevnte nøkkeltall. I tillegg finner du relevant informasjon i Cristins database som blant annet
gir tilgang til statistikk og rapporter i form av NVI-resultater. I tillegg har faglig ansatte med forskningsplikt egne forskerprofiler i Cristin.

Dashbord for forskningskvalitet
Det jobbes med å utvikle et dashbord som vil vise antall publikasjonspoeng, publikasjonspoeng per førstestilling, forskningsprosjekter og tildelte forskningsmidler.
Dashbordet vil kreve innlogging med brukernavn og passord.

Cristin database