Emneansvarliges selvevaluering

Emneansvarlig skal for sitt emne vurdere i hvilken grad gjennomføringen har fungert med tanke på emnets undervisnings-, lærings- og vurderingsformer, pensumrelevans, samt studentenes mulighet for aktiv deltakelse og deres egeninnsats. Skåren som de emneansvarlige gir på hvert av punktene finner du i dette dashbordet.

Det jobbes med å utvikle et dashbord hvor skåren fra institusjonsnivå og ned til emnenivå vil presenteres sammen med kommentarene fra de emneansvarlige. Dashbordet vil kreve innlogging med brukernavn og passord.