Emneansvarliges selvevaluering

Emneansvarlig skal for sitt emne vurdere i hvilken grad gjennomføringen har fungert med tanke på emnets undervisnings-, lærings- og vurderingsformer, pensumrelevans, samt studentenes mulighet for aktiv deltakelse og deres egeninnsats. Skåren som de emneansvarlige gir på hvert av punktene finner du i dette dashbordet.

Åpne dashbordet nedenfor så kan du se skåren fra institusjonsnivå og ned til emnenivå ved å høyreklikke på grafene og velge «Drill ned».