Emneansvarliges rolle i kvalitetsarbeidet

Emneansvarlig har et særlig ansvar for planleggingen og gjennomføringen av læringsarbeidet på emnenivå, og er sammen med studentene ansvarlig for studiekvaliteten og læringsmiljøet ved det aktuelle emnet. Emneansvarlig har ansvar for at studentene gjennomfører underveis- og sluttevaluering i henhold til etablerte prosedyrer, og at det utarbeides en selvevaluering av emnet hvor gjennomføringen vurderes ut fra fastsatte kriterier. Selvevalueringene skal fungere som grunnlag for vurderingene som gjøres på studieprogramnivå innen kvalitetsområdene programkvalitet og undervisningskvalitet.

Kvalitetsarbeid på emnenivå
Høyskolen Kristiania skal tilby emner med oppdatert og relevant læringsutbytte, med læringsaktiviteter som bidrar til at studentene oppnår definert læringsutbytte,
og med god sammenheng mellom læringsutbytte, læringsaktiviteter og vurderingsformer. I kvalitetshåndboken kapittel 7.1 er kvalitetsarbeidet på emnenivå beskrevet.

Sentrale interne og eksterne dokumenter
Kvalitetshåndboken
Forskrift om opptak, studier, grader og eksamen ved Høyskolen Kristiania
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

Verktøy i kvalitetsarbeidet til emneansvarlig
Dashbord med ansatt- og studentdata i Power BI:
Resultatkvalitet – bachelor og master (karakterer, studiepoeng, gjennomføring og vitnemål)
Emneansvarliges selvevaluering
Studentundersøkelser og -emneevalueringer
Studentstatus

Canvas:
Underveisevaluering: informasjon og brukerveiledning for verktøykasse