Årshjul

Syklusen i det årlige kvalitetsarbeidet

Det er utarbeidet en egen tidslinje som viser det systematiske kvalitetsarbeidet som gjennomføres i et kalenderår. Det er består av viktige frister for kvalitetssikring av emnebeskrivelser og programbeskrivelser, undersøkelser, evalueringer og analyser, rapporteringsarbeid og oppfølgingsarbeid. Ved å samle alle viktige arbeidsområder og frister i et kvalitetsårshjul får man en god oversikt over den faste syklusen i kvalitetsarbeidet.

Tidslinje – Undersøkelser og evalueringer
Tidslinje – Rapporteringsarbeid
Tidslinje – Utvikling og kvalitetssikring av emner og studieprogram


Årshjul i Compilo

Det finnes en egen modul for årshjul i samme system som prosessbeskrivelsene ligger – Compilo. Hver enkelt ansatt kan om ønskelig lage sitt eget årshjul, eller det kan utvikles årshjul på enhets- og avdelingsnivå. Fordelen ved å benytte denne modulen er at de aktiviteter og frister som ligger i årshjulene enkelt kan knyttes til relevant prosess. På den måten får de ansatte ikke bare en oversikt over hva som skal gjøres når, men også hvordan oppgavene skal utføres. Årshjulene kan utarbeides på alle nivåer i organisasjonen. Ved å aktivere årshjulene til ulike enheter eller grupper kan man få et masterårshjul. Eksempelvis kan enhetene i studieadministrasjonen styre sine egne årshjul samtidig som man enkelt kan få et årshjul for hele studieadministrasjonen ved å aktivere alle årshjulene til de relevante enhetene og se dem samlet som et overordnet årshjul. 

Modul for årshjul i Compilo