Årshjul

Det er utarbeidet et eget årshjul som viser det systematiske kvalitetsarbeidet ved Høyskolen Kristiania. Det består av viktige frister for kvalitetssikring av emnebeskrivelser og programbeskrivelser, undersøkelser, evalueringer og analyser, rapporteringsarbeid og oppfølgingsarbeid i ulike utvalg, ledergrupper og styret. Ved å samle alle viktige arbeidsområder og frister i et kvalitetsårshjul får man en god oversikt over den faste syklusen i kvalitetsarbeidet. Klikk i firkanten oppe i høyre hjørne for å åpne årshjulet. Der kan du søke på ulike aktiviteter, roller eller lignende for å finne det du leter etter, f. eks Studieprogramleder eller Emnebeskrivelser.
Problemer med å se Plandiscen? Trykk her