Studentdata for høsten 2019

Er lagt inn i Power BI, og således har vi en nå en samlet oversikt over alle resultater på studentnivå for hele 2019!