Nøkkeltall og studentdata for våren 2019 er oppdatert i dashbordene

Nøkkeltall og studentdata for våren 2019 er oppdatert i dashbordene