Studentdata for høst 2018 er lastet inn i Power Bi

Alle resultater for 2018 dermed tilgjengelig i Power BI, i dashbordet «resultatkvalitet».