Revidert kvalitetshåndbok


Det er utarbeidet et utkast til revidert kvalitetshåndbok for Høyskolen Kristiania. Revideringene er forankret i kvalitetsmeldingen(Meld.st.16) og studietilsynsforskriften, samt endringene og utviklingen i kvalitetsarbeidet i UH-sektoren. I den reviderte kvalitetshåndboken er fokus flyttet fra systemperspektivet til det systematiske kvalitetsarbeidet på emne-, studieprogram- og studieporteføljenivå.

Den reviderte kvalitetshåndboken skal behandles i både FL og HL før den til slutt skal godkjennes i styret. Det er et mål at kvalitetshåndboken er styregodkjent innen utgangen av 2018.

Det foreløpige utkastet finner du her:
 UTKAST – Kvalitetshåndbok for Høyskolen Kristiania