Dashbord med studentdata for vårsemesteret 2018 er oppdatert

Innen 15. oktober rapporterte høyskolen studentdata for vårsemesteret 2018 fra FS (Felles Studentsystem) til DBH (Database for statistikk for høgre utdanning). Disse filene med studentdata er nå gjort tilgjengelig i dashbordet for resultatkvalitet. Ved å gå inn på dashbordet vil du finne studentdata som blant annet omhandler karakterer, stryk, frafall, gjennomføring, studiepoengsproduksjon, vitnemålsproduksjon og andre nyttige nøkkeltall. Du kan se på resultatene fra institusjons- til emnenivå ved å høyreklikke på grafene og velge «drill ned».

Dashbord med studentdata for Høyskolen Kristiania

Dashbord med studentdata for Fagskolen Kristiania