Kvalitetsrapporten for 2017

Kvalitetsrapportene for høyskolen og fagskolen ble godkjent på styremøtet 1. juni.

I løpet av sommerferien har det blitt utarbeidet layout og design. I år som i fjor er det utarbeidet en egen kvalitetsrapport for fagskolen. Kvalitetsrapportene printes i et begrenset opplag og distribueres til ledelsen, instituttene og avdelingene.

Arbeidet med kvalitetsrapportene og tilhørende handlingsplaner har fungert bra, i følge kvalitetssjef Yngve Lilledrange og prorektor Sander Sværi. —​ Gjennom rapporteringen reflekteres det godt rundt hva vi strekker oss etter, hvordan vi i praksis jobber, hvordan vi faktisk leverer og hva vi kan gjøre for å bli bedre. Prosessen i seg selv er verdifull. Det er mye data og dokumentasjon som ligger til grunn for analysene og vurderingene som gjort.

— Det passer fint å ta frem kvalitetsrapportene nå ved inngangen til et nytt studieår for å reflektere over alt vi som høyskole fikk til i 2017, og samtidig sørge for at vi tar med oss videre de forbedringspunktene som fremkommer i vurderingene som er gjort. Handlingsplanene skal være viktige verktøy i oppfølgingsarbeidet og bidra til planmessighet og kontinuitet i kvalitetsarbeidet. Det er derfor viktig at disse brukes aktivt, sier Lilledrange

— Gjennom vurderingene i kvalitetsrapportene fremkommer det at studentene på et overordnet nivå er tilfreds med undervisningen og læringsmiljøet. Sammenliknet med tilsvarende studier på andre institusjoner gjør både høyskolen og fagskolen det stort sett bedre. Problemene fra 2015 med ujevn og lav gjennomføring på normert tid er håndtert, og det er jevnt over høy gjennomføring, legger prorektor Sværi til. 

Kvalitetsrapportene med tilhørende handlingsplaner kan lastes ned her: https://kristiania.no/rapporter